Materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych:

Wykorzystywany materiał fotograficzny pochodzi częściowo z bazy obrazów PhotoCase. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem http://www.PhotoCase.com.

Odpowiedzialność:

Wszystkie informacje i dane znajdujące się na stronach internetowych firmy Felina GmbH zostały przez nas dokładnie zbadane i sprawdzone. Dokładamy wszelkiej staranności, by na naszych stronach internetowych publikowane były wyłącznie kompletne i prawidłowe informacje. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich kompletność, aktualność, jakość i prawidłowość. Korzystanie z informacji pozostaje w gestii wyłącznej odpowiedzialności użytkownika.

Korzystanie:

Wszelkie informacje, w tym teksty, zdjęcia, grafiki,  projekty, ikony, wideo itd. znajdujące się na stronach internetowych firmy Felina GmbH są objęte prawami autorskimi. Każde wykorzystanie w celach handlowych, w szczególności  przechowywanie w bazach danych, publikowanie oraz każda inna forma  użytku komercyjnego bez zgody właściciela prawnego jest zabronione.

Prawa do znaków towarowych:

Firma Felina GmbH jest właścicielem wszystkich znaków towarowych i znaków graficznych publikowanych na jej własnej stronie internetowej. Nie dotyczy to znaków towarowych i znaków graficznych innych podmiotów przedstawionych w celach informacyjnych w związku z innym podmiotem zewnętrznym. Właścicielem tych znaków towarowych i znaków graficznych są poszczególne firmy. Jakiekolwiek użycie znaków towarowych i znaków graficznych firmy Felina GmbH oraz  poszczególnych firm przez osoby trzecie jest zabronione.

Linki:

Strona internetowa firmy Felina GmbH zawiera linki do innych stron internetowych. Przed udostępnieniem tych linków obce strony zostały sprawdzone pod kątem zgodności treści z prawem. Felina GmbH nie ma jednak kontroli nad materiałami umieszczanymi na takich stronach i nie odpowiada za ich treść ani politykę w zakresie ochrony danych znajdujących się na obcych stronach. Felina GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach, do których dostępne są linki. Felina GmbH dokona weryfikacji informacji o treściach niezgodnych z prawem i w razie konieczności usunie dany link.

Ochrona danych:

Felina GmbH traktuje Państwa dane w sposób odpowiedzialny. Dane osobowe są  gromadzone, przechowywane i przetwarzane jedynie w koniecznym zakresie wymaganym bądź dopuszczonym przepisami ustawowymi w celu wykonania usługi oraz opracowania zapytania ofertowego. Poza tym wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć wyrażona w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@felina.de z podaniem Państwa tożsamości. Felina GmbH będzie traktować Państwa dane w sposób poufny i zgodny z prawem o ochronie danych, nie będzie ich także przekazywać osobom trzecim. Dane osobowe są przechowywane na naszych własnych serwerach.

Dane kontaktowe:

Felina GmbH
Lange Rötterstr. 11-17
D-68167 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 / 385-0
Telefax: +49 (0)621 / 34071

info@felina.de